Pravila nagradnog natječaja "Xmas giveaway"

Pravila nagradnog natječaja "Xmas giveaway"
Članak 1: Organizator
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Auto Benussi d.o.o, Industrijska 2D, 52100 Pula, Republika Hrvatska, OIB:96262119913 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: Trajanje, svrha i mjesta provođenja nagradnog natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj započinje na dan objave nagradnog vizuala 30. 11 i traje do 24.12 Instagram, Facebook, TikTok profilima. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva sudionik.
Natječaj je organiziran u 4 kruga na različitim društvenim mrežama i to
 1. Krug – trajanje od 30.11 do 3.12 na
  - Instagram profilu https://www.instagram.com/auto.benussi/?hl=en
  - Facebook profilu https://www.facebook.com/AutobenussiPula/
  - TikTok profilu 
  https://www.tiktok.com/@autobenussi
 2. Krug – trajanje od 4. 12 do 10.12 na
 3. Krug – trajanje od 11.12 do 17.12 na
 4. krug – trajanje od 18.12 do 24.12 na

Članak 3: Područje promocije
Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj web stranici Organizatora https://www.autobenussi.hr/

Članak 4: Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća). Nagradu u sklopu Natječaja ne može osvojiti ni osoba koja je osvojila nagradu u sklopu bilo kojeg natječaja Organizatora koji se odvijao na Instagram, Facebook, TikTok ili web stranici Organizatora u posljednjih šest (6) mjeseci od datuma početka ovog Natječaja. Nagradu u sklopu Natječaja ne može osvojiti ni osoba koja nema važeću vozačku dozvolu za republiku Hrvatsku.

Članak 5: Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

Sudionik u komentaru na objavu na službenom Instagram/TikTok/Facebook profilu , ovisno o krugu nagradnog natječaja, najkreativnije odgovori na postavljeno pitanje. Organizator se neće koristiti korisnikovim podacima na toj društvenoj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sancionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba.

Članak 6: Odabir dobitnika

Dobitnikom će se smatrati Sudionik nagradnog natječaja koji je ostavio najkreativniji odgovor na nagradno pitanje na nagradno pitanje u komentaru objave, na nekoj od društvenih mreža (sukladno krugovima natječaja) prema izboru Organizatora. Pobjednika natječaja bira komisija koristeći diskrecijsko pravo. Članovi komisije su tri zaposlenika tvrtke Auto Benussi d.o.o. Dobitnici nagradnog natječaja bit će objavljeni u roku 5 (slovima: pet) radnih dana nakon završetka nagradnog natječaja na profilima društvenih mreža. Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno sukladno odredbi članka 18. ovih Pravila.

Članak 7. Fond nagrada koji utvrđuje Organizator

Fond nagrada se sastoji od:
 1. Krug – vožnja s novim Renault Espace za razdoblje od 8. 12 do 11.12. Dobitnik osvaja test vožnju uz ograničenje kilometraže do 500km. Vozilo se preuzima u Auo Benussi poslovnici u Puli, na adresi Industrijska 2D, gdje se i vraća prema dogovoru o vremenu povratka.
 2. Krug – Jaguar gift box
 3. Krug – Lego box Land Rover Defender
 4. Krug – vožnja s Jaguar XE uz preuzimanje i iskorištavanje nagrade od 5. Siječnja do 8. Siječnja. Vozilo se preuzima u Auto Benussi Jaguar Land Rover salonu u Zagrebu, na adresi Velimira Škorpika 32 gdje se vozilo vraća prema dogovoru.
  Nagradni fond je neprenosiv i iskoristiv samo u tom razdoblju, navedenom od poslodavca

Članak 8. Kako preuzeti nagradu

Nakon završetka Natječaj, dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten direktnom porukom putem Instagrama te objavljen ispod nagradne objave na profilu gdje se odbijao natječaj. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 9: Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtjevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac. Realizacijom nagrade prestaju sve obaveze Organizatora nagradnog natječaja prema Sudioniku/Dobitniku.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:
• sudionik prekrši Pravila;
• sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne
podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
• se ne pridržavaju teme Natječaja;

Članak 10: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Prijave sudionika koji u imenu profila koriste aliase nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu
nagradu. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti
uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u
natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom,
slikovnom i video materijalu, u slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime,
adresa i slika također se mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom,
zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i
teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Facebook niti Tik Tokom. Instagram, Facebook i TikTok ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Auto Benussi d.o.o, a ne Instagramu, Facebooku ili TikToku. Napominjemo, Instagram, Facebook i TikTok je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Auto Benussi ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Instagram, Facebook, TikTok stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 12: Vrste i uporaba prikupljenih informacija/podataka

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade
osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja
na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:
1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade
2. Dostavljanja nagrade Sudioniku

Članak 13: Prava sudionika vezana uz osobne podatke

Sudionici Natječaja slanjem maila na marketing@autobenussi.hr imaju pravo:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator
pripremio
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se
njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.

Članak 14: Objavljivanje osobnih informacija/podataka

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama. Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 15: Nadopune i ispravljanje informacija/podataka

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu marketing@autobenussi.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i email adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Članak 16: Zaštita podataka

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 17: Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na stranici https://www.instagram.com/auto.benussi/?hl=en/  / https://www.facebook.com/AutobenussiPula/ / https://www.tiktok.com/@autobenussi  Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 18: Objava dobitnika

Ime dobitnika nagrade bit objavljeno na Instagram/Facebook/TikTok profilu Organizatora u roku od 5 (slovima: pet) dana nakon završetka Natječaja, odnosno do 27. listopada 2023.godine.

Članak 19: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 5. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom sudioniku.

Članak 20: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 21: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 22: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora.Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Članak 23: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.autobenussi.hr